AAU logo
Dimission 2016

Dimission 2016

Onsdag den 29. juni afholdt School of Information and Communication Technology dimission for de studerende, som er færdige med deres kandidatuddannelse.

Last modified: 01.07.2016

Fejringen skete ved en dimissionshøjtidelighed, hvor studieleder og leder af School of ICT, Uffe Kjærulff overrakte kandidaterne deres eksamensbeviser. Under højtideligheden var der tale af repræsentant fra erhvervslivet, Bo Lybæk, president og CEO, GPV og Uffe Kjærulff. Dimittendtalen blev holdt af cand.polyt. i Produkt- og designpsykologi Kristian S. Andersen. Til at binde festlighederne sammen var der musikalske indslag af sangerinde Ann Kathrine Morratz og guitarist Arne George Ralston.

Der skal hermed lyde endnu et stort til lykke til alle dimittenderne! Med ønsket om god vind og ikke mindst en velfortjent sommerferie!

Se alle billederne fra dimissionen 2016 her

News